Villkor

Act by Hearts ambition är att erbjuda våra kunder och användare hög service. Därför arbetar vi efter villkoren nedan. Har du några frågor om villkoren? Kontakta oss gärna!

Villkorens omfattning

De här villkoren (nedan “villkor”) gäller dig som är användare (nedan “användare”, “du” eller “dig”) av Act by Hearts webbkurs (nedan “webbkursen”), klient (“klienten”, “du” eller “dig”) som köper eller på annat sätt får tillgång till coaching samt företagskunder som köper webbkurs, coaching eller workshops av Act by Heart. Genom att registrera ett användarkonto på Act by Hearts hemsida (nedan “hemsidan”) ingår användare avtal om att använda webbkursen i enlighet med dessa villkor och accepterar även villkoren för övriga tjänster.

Act by Heart erbjuder tjänster i Sverige till användare med svensk postadress.

Act by Heart erbjuder tjänster till personer över 18 år. Personer under 18 år kan använda webbkursen med målsmans tillstånd.

Villkor Webbkurs

Webbkursens innehåll och Act by Hearts ansvar

Act by Heart tillhandahåller kundtjänst som kan nås via mail, under ”kontakta oss” på actbyheart.se.

Act by Hearts hemsida tillhandahålls 24 timmar om dygnet. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår som beror på Act by Heart skall Act by Heart ges möjlighet att rätta till dessa, utan att avtalsbrott anses föreligga. Act by Heart har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga hemsidan för till exempel uppdateringar, förbättringar och underhåll. Det är Act by Hearts ambition att i så stor utsträckning som möjligt informera om planerade avbrott.

Act by Heart förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra webbkursens innehåll över tid.

Act by Hearts webbkurs är ingen medicinsk behandling. Om du lider av depression eller annan psykisk ohälsa kan du behöva söka professionell behandling. Resultatet av kursen beror på ditt engagemang och är därför inget som Act by Heart kan garantera. Användning av webbkursen sker på användarens eget ansvar.

Användarens ansvar

Användare på Act by Heart har ett personligt användarkonto och det är ej tillåtet att dela sitt konto med någon annan. Användarkontot får enbart användas för privat och icke-kommersiellt bruk.

Användaren ansvarar för att förvara sina inloggningsuppgifter på ett sådant sätt att ingen annan kan ta del av dem. Skulle användaren få kännedom om att någon annan person fått tillgång till inloggningsuppgifterna är det användarens ansvar att genast ändra sitt lösenord.

Användaren ansvarar för att lämna korrekta uppgifter om sig själv och att endast teckna ett konto i sitt eget namn.

Det är upp till varje användare att själv tillhandahålla den utrustning (till exempel dator eller mobiltelefon), programvara och internetanslutning som krävs för att använda webbkursen.

Användaren åtar sig genom dessa villkor att inte på något sätt orsaka skada på Act by Hearts webbplats. Om användaren ändå avsiktligt eller vårdslöst orsakar skada på Act by Hearts webbplats skall denna ersättas. Dessutom skall användaren hållas ansvarig för eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot Act by Heart utifrån det avsiktliga eller vårdslösa handlandet.

Pris och betalning

Priset för webbkursen är enligt vid var tid gällande prislista. Betalning sker i förskott via PayPal som skyddar din betalningsinformation. Du kan välja om du vill betala via ett PayPal-konto eller direkt via ditt betalkort. Efter att din betalning godkänts får du tillgång till webbkursen.

Avbokning/Ångerrätt

Genom att köpa vår webbkurs ger du ditt samtycke till att tjänsten påbörjas omgående efter din beställning och att ångerrätt enligt Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler därför inte gäller. Vi vill att du som användare ska vara nöjd. Känner du att vår webbkurs inte motsvarat dina förväntningar är du välkommen att kontakta oss.

Integritet och konfidentialitet

Act by Heart hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).

Act by Heart är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och därmed också ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. Du kan när som helst begära ut vilka personuppgifter vi har om dig och begära att bli bortglömd. Har du frågor om dina personuppgifter hos oss, välkommen att kontakta oss på info@actbyheart.se

När du registrerar ett konto hos oss den lagliga grunden för vår insamling av personuppgifter är avtal, då dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden i avtalet. Vi raderar dina uppgifter om du inte varit aktiv på 12 månader. Skulle du vilja bli borttagen ur våra system innan dess, tveka inte att kontakta oss.

När du registrerar ett användarkonto behöver du inte ange några känsliga uppgifter om dig själv. Webbkursen är utformad så att du själv har möjlighet att göra anteckningar på valfritt sätt utanför Act by Hearts hemsida.

Kurstid

Du har tillgång till webbkursen i tre månader från att du registrerar ditt användarkonto.

Som användare har du obegränsad tillgång till webbkursens övningar under kurstiden. Du kan gå tillbaka och repetera en övning hur många gånger du vill.

Stängning av användarkonto

Act by Heart kan utan dröjsmål avregistrera användare som bryter mot dessa villkor.

Villkor coaching

Beställning

För att beställa samtal, kontakta oss!

Betalning

Betalning sker via faktura, betalningsvillkor 10 dagar.

Avbokning/Ombokning

Skulle du få förhinder behöver du avboka eller boka om senast 24 timmar innan den avtalade tiden via sms eller telefon till angivet telefonnummer. Hör du av dig senare har du tyvärr förbrukat tiden.

Coaching via telefon eller Skype

Det är klientens ansvar att kontakta coachen på utsatt tid. Om klienten ringer senare än 15 minuter försent är tillfället att betrakta som förbrukat.

Sekretess

Allt som sägs under samtalen stannar mellan dig och din coach. Sekretessen omfattar dock inte situationer när skyldighet att lämna ut information föreligger enligt lag.

Sekretessåtagandet gäller utan begränsning i tiden, det vill säga, även efter att ni avslutat er kontakt.

Villkor workshops

Beställning

För att beställa workshops, kontakta oss!

Betalning

Betalning sker via faktura, betalningsvillkor 10 dagar.

Avbokning/Ombokning

Avbokning eller ombokning av workshops sker 14 dagar före inbokat datum.

Sekretess

Act by Hearts konsulter har sekretess och lämnar inte ut uppgifter om personer som deltar i workshops. Sekretessen omfattar inte situationer när skyldighet att lämna ut information föreligger enligt lag.

Sekretessåtagandet gäller utan begränsning i tiden, det vill säga, även efter avslutad kontakt.

Övriga villkor

Överlåtelse

Act by Heart har rätt att överlåta rättigheter, fodringar och skyldigheter enligt dessa villkor utan föregående samtycke av användare eller kunder. Användare eller kunder äger inte motsvarande rätt att utan Act by Hearts samtycke överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor.

Ändringar

Act by Heart förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan tidigare avisering.

Upphovsrätt och varumärken

Användaren accepterar genom dessa villkor att allt material på hemsidan ägs av Act by Heart, med undantag för videoklipp som erbjuds för streaming, vilket är tredje parts egendom där denne äger upphovsrätt. Act by Heart äger därmed de immateriella rättigheterna och användaren får inte sprida materialet från hemsidan eller webbkursen utan medgivande från Act by Heart.

Kontakt

Har du frågor om våra villkor, kontakta oss gärna.

Villkoren uppdaterades senast 24 maj 2018.