Om webbkursen

Individuellt och flexibelt

I webbkursen gör du övningar självständigt och när det passar dig. Eftersom du kommer åt kursen via din dator, mobil eller surfplatta kan du själv välja när och var du vill jobba med övningarna. I kursen får du bland annat läsa texter, prova på olika mindfulness- och acceptanstekniker, lyssna på ljudfiler, titta på videoklipp och praktisera det du lär dig i vardagen.

Tydliga symboler guidar dig till olika övningar du kan välja mellan. En del övningar bygger till större del på att du är aktiv och till exempel planerar eller reflekterar över din situation. I andra övningar handlar det istället om avspänning, där du lyssnar, tittar eller läser utan någon särskild uppgift. Övningarna i sig tar inte mycket av din tid, men det är bra att ha tid emellan dem för att hinna reflektera över och sortera vad du upplever. På så sätt kan du ta in dina nya kunskaper och insikter i ditt vardagliga liv.

Utifrån dina förutsättningar

Du genomför webbkursen helt utifrån dina behov och förutsättningar. I kursen får du struktur för att jobba med förändringar för att leva ditt liv utifrån vad som är viktigt för dig. Du får prova olika metoder för att varva ner och sänka stressnivån. Det handlar också om att utmana dig själv att bryta gamla vanor och beteendemönster.

Övningarna ger ökad kunskap och förståelse kring hur du kan hantera livets olika utmaningar som till exempel stress eller ohälsa. Kursen passar oavsett om du har ett specifikt område i livet du vill fokusera på eller om du framförallt vill utvecklas och lära dig nya saker.

Metodens bakgrund

Kursen bygger på metoden Acceptance and Commitment Training (ACT) som är en utveckling av Kognitiv beteendeterapi (KBT). Fokus ligger på att leva ett bra och funktionellt liv oavsett hur din situation ser ut.

Metodens grundare Steven Hayes led själv av panikångest. Han upptäckte att ju mer han ansträngde sig för att bli av med problemen, desto värre blev det. Då han inte kunde hitta någon metod som hjälpte honom började han istället forska fram en egen modell. Syftet med ACT är att lära sig att hantera och acceptera eventuella svårigheter i livet för att kunna leva rikt och meningsfullt oavsett våra problem och brister.

ACT har goda långsiktiga forskningsresultat vad det gäller bland annat stress, smärta och depression. Personer som tagit del av ACT upplever sig ha bättre generell hälsa och högre grad av välbefinnande. ACT innehåller inslag av mindfulness som visat sig bidra till att sänka stressnivån och leda till bättre sömn, ökat fokus och bättre koncentrationsförmåga. Forskning visar också att mindfulness har positiva effekter på hjärnans kapacitet.