För privatpersoner

Var befinner du dig?

Livet går upp och ner. Ibland flyter allt på som det ska och ibland har du fler utmaningar. Oavsett var du befinner dig nu är det värt att lägga tid på att utveckla din förmåga att hantera livet. Vi rekommenderar vår webbkurs för att arbeta förebyggande i syfte att fortsätta må bra och behålla balansen. Genom att jobba med dig själv har du bättre beredskap för vad som än väntar runt nästa hörn.

Har du i dagsläget utmaningar vad det gäller exempelvis stress, relationer eller destruktiva mönster ger dig webbkursen verktyg att vara här och nu. Samtidigt får du överblick över din situation och dina alternativ för att gå vidare. I olika övningar tränar du på att vara närvarande i stunden och ha perspektiv på hur tankar och känslor påverkar dig. Du får stöd att planera nya handlingar, hantera hinder som dyker upp på vägen och agera för att skapa livet du vill leva.

Vi erbjuder

Webbkurs

“Jag blev överraskad att en internetkurs utan mänsklig involvering skulle ge så pass mycket, men det gjorde den.”
Man, 33 år, efter genomförd kurs.

I webbkursen får du arbeta med att acceptera dina tankar och känslor i kombination med närvaroövningar för att sedan hitta din riktning i livet.

Pris: Webbkursen 299 kr för tre månader.

Webbkurs med stöd 

Om du vill skapa hållbara förändringar rekommenderar vi att du genomför webbkursen i kombination med samtal. Du får stöd i tre samtal: inför webbkursen, under kursens gång och efter genomförd kurs. Genom att ha ett bollplank blir det lättare att anpassa kursen till dina förutsättningar och din aktuella livssituation.

Det går också att börja med webbkursen för att sedan lägga till individuella samtal under kursens gång.

Uppföljningssamtal 

Vill du ha hjälp med att knyta ihop de kunskaper du fått med dig under webbkursen eller stöd i hur du tillämpar vad du lärt dig i din vardag? I ett uppföljningssamtal får du verktyg utformade utifrån din situation.

 

Pris

Webbkursen + ett samtal 30 min= 950 kr inklusive moms

Webbkursen + ett samtal 50 min= 1550 kr inklusive moms

Webbkursen + tre samtal 50 min= 4000 kr inklusive moms

Uppföljningssamtal = 1250 kr inklusive moms

 

För bokning av samtal, välkommen att kontakta oss på bokning@actbyheart.se