För företag

Hur kan ni som organisation på ett enkelt sätt ge personalen bättre förutsättningar att klara av sin arbetssituation och hantera livspusslet? I vår webbkurs har ni ett kostnadseffektivt komplement till befintliga insatser. Kursen är baserad på metoden ACT (Acceptance and Commitment Training) som har goda forskningsresultat avseende att minska stress och förbättra generell hälsa på lång sikt.

Webbkursen kan användas för att förebygga stressrelaterad ohälsa till all personal eller erbjudas grupper med större behov. I kursen får deltagarna träna sig i att vara närvarande och sänka sin stressnivå med hjälp av mindfulness och acceptansövningar. De får verktyg för att hantera sin arbetssituation bättre genom att skapa överblick, struktur och lära sig att hantera hinder. Kursen blir också ett tillfälle för återhämtning och reflektion.

En fördel är att ni själva genomför kursen när det passar er. På så vis behöver inte verksamheten stanna upp, då var och en gör övningarna löpande. Det är ändå viktigt att avsätta tid för kursen för bästa resultat.

Hur förebygger ni arbetsrelaterad stress?

Allt fler arbetstagare drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av stress. Arbetsmiljöverket har därför tagit fram nya riktlinjer för hur du som arbetsgivare ska arbeta förebyggande. Hur arbetsmiljön är organiserad vad det gäller arbetsbelastning, roller och arbetsmetoder är givetvis väsentligt för att förebygga att arbetstagare drabbas av stress. Vad som också är viktigt enligt Arbetsmiljöverket är att arbetstagare har möjlighet till reflektion och återhämtning, vilket webbkursen är ett exempel på. Dessutom anges utbildningsinsatser som ett annat exempel på åtgärder beroende på hur förhållandena ser ut i organisationen.

Vi erbjuder

Individuell webbkurs

Om du vill hjälpa dina medarbetare till hållbara förändringar rekommenderar vi att du låter dem genomföra kursen individuellt i kombination med samtal. Medarbetaren får stöd i tre samtal: inför webbkursen, under kursens gång och efter genomförd kurs.

Genom att ha ett bollplank blir det lättare att anpassa kursen till de egna förutsättningarna och den aktuella livssituationen.

Workshops i grupp

Våra workshops passar då du vill ge dina anställda möjlighet att utvecklas tillsammans, men ändå utifrån egna förutsättningar. Vi rekommenderar två workshopstillfällen à 2 timmar där deltagarna får stöd att genomföra kursen.

Det finns också möjlighet att lägga till individuella samtal eller ytterligare workshoptillfällen.

Vill du ha mer information? Välkommen att kontakta oss!

Heldagsprogram

Vi rekommenderar vårt heldagsprogam när ni vill ge arbetet med att minska stressen och skapa en mer välmående organisation en flygande start. Under dagen ligger fokus på att deltagarna får hitta sina livsvärden och skapa en individuell handlingsplan. Teori varvas med mindfulness- och närvaroövningar och deltagarna får också en introduktion i att arbeta vidare självständigt med webbkursen.

Är ni intresserade av vårt heldagsprogram? Kontakta oss för offert!