Är det här rätt för dig?

Innan du börjar, fundera kort på om den här kursen är rätt för dig utifrån var du befinner dig i livet just nu. I kursens övningar tränar du dig i att vara närvarande i stunden och få perspektiv på hur tankar och känslor påverkar dig. Du får hjälp att planera nya handlingar, hantera hinder som dyker upp på vägen och agera för att skapa livet du vill leva.

Kursen är ingen behandling, utan är beroende av ditt engagemang. Vi kan därför inte garantera resultatet, även om vi självklart hoppas att du får många värdefulla verktyg och lärdomar med dig.

Om du lider av depression eller annan psykisk ohälsa kan du behöva söka professionell behandling. Vi rekommenderar också att du söker specifik hjälp för självskadebeteende, alkohol-, spel- eller drogproblem, fobier, panikångest, självmordstankar eller annan psykisk sjukdom. För att hitta rätt behandling, se 1177.

Kontakta oss om du är osäker.

Till kursen